Bezvýkopová rekonstrukce kanalizačních šachet pomocí zednické metody

Kanalizační šachtu je možné opravit také prostřednictvím klasické zednické práce. Tato metoda se hodí zejména pro sanaci betonových kanalizačních šachet se skruží DN 1000, které mají přechodový kónus a rám s poklopem.

Klasickou zednickou metodou lze sanovat především betonové kanalizační šachty se skruží DN 1000, které disponují přechodným kónusem a rámem s poklopem.

Na očištěné stěny šachty se po sanaci trhlin a spár nanese sanační stěrka. Opravená kanalizační šachta se osadí novými stupadly. Na přání lze vyměnit rám s poklopem.

Průběh zednických prací
  1. Očištění stěn a dna šachty tlakovou tryskou
  2. Odstranění stávajících stupadel
  3. Zatmelení spár a trhlin
  4. Penetrační nátěr a nanesení celoplošné sanační stěrky
  5. Zabudování stupadel s PE povlakem
  6. Vizuální prohlídka stavu sanační stěrky
  7. Kontrola pevnosti zabudovaných stupadel

Certifikáty jakosti EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004

Máte dotaz?

Kontakt

+420 585 313 549 (7:00 - 15:00)
bmh@bmh.cz
Sponzorujeme
B M H spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ: 42869668
DIČ: CZ42869668