Bezvýkopová sanace kanalizace pomocí metody UV Liner

Unikátní technologie UV liner pochází z Německa a řadíme ji mezi bezvýkopové rukávcové metody. Sanace kanalizace pomocí této metody zajišťuje čistou a velmi rychlou obnovu potrubí s kruhovým či vejčitým profilem. Metoda výrazně zkracuje čas potřebný k sanaci a šetří přírodu.

Technologie UV liner se hodí pro bezvýkopové sanace potrubí o průměru DN 150 – 1200 mm u kruhových profilů a DN 200/300 – 800/1200 mm u vejčitých profilů. V potrubí o průměru do 400 mm postupují sanační práce rychlostí až 200 m za 6 hodin. U potrubí s průměrem větším než 500 mm zvládneme touto technologií sanovat 200 m potrubí za 10 hodin.

Skvělé mechanické vlastnosti rukávce umožňují jeho aplikaci i při zatížení vysokými tlaky a zároveň se tím snižuje síla stěny rukávce. Hladký povrch rukávce a jeho tenké stěny výrazně zlepšují hydraulické hodnoty při provozu potrubí. Rukávec snáší silné vnější i vnitřní zatížení.

Bezešvý rukávec ze skelných vláken, který ke nasycen polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí, se vtáhne do sanovaného potrubí a natlakuje vzduchem. Pomocí UV lamp se pryskyřice obsažená v rukávci vytvrdí. Ve staré kanalizaci tak vznikne úplně nové plastové potrubí, jež je samonosné.

Proces instalace
 1. Zpřístupnění sanovaného potrubí z obou stran
 2. Kamerový monitoring a vyčištění sanovaného potrubí
 3. Vtažení vložky nasycené pryskyřicí do sanovaného potrubí
 4. Natlakování vložky vzduchem
 5. Vytvrzení pryskyřice pomocí UV lamp
 6. Odtlakování a odřezání konců vložky
 7. Vyfrézování přípojek a zapravení potrubí u revizních šachet
 8. Kamerová kontrolní prohlídka se záznamem na CD nebo DVD
 9. Uvedení do provozu
Výhody metody UV liner
 • Řeší plnou statickou únosnost potrubí.
 • Zlepšuje hydraulické parametry potrubí, zvyšuje jeho průtočnost a dokonale ho utěsní.
 • Vytvrzená vložka odolává abrazi a chemikáliím.
 • Obnova potrubí probíhá rychlostí až 500 m za den a je šetrná k životnímu prostředí.
 • Prodlužuje životnost potrubí až o 80 let.

Používané pryskyřice: polyesterové, vinylesterové
Tloušťky stěny vložky: cca 3,5-18 mm
Krátkodobý E-Modul: 9.500 N/mm2

Další technologické detaily
 • Rukávec vyrábíme vždy v přesně spočítané tloušťce, která odpovídá rozměrům konkrétního potrubí (obvod, DN, délka).
 • Tloušťku stěny rukávce určujeme na základě statického výpočtu, který zohledňuje profil a stupeň poškození potrubí, jeho hloubku uložení i výšku hladiny spodní vody.
 • Během tlakování a vytvrzování monitorujeme hodnoty důležitých veličin a zaznamenáváme je. Po vytvrzení rukávce jsou tyto veličiny k dispozici jako protokol.
 • Po sanaci otevře frézovací robot zaslepené domovní přípojky. V místě napojení přípojky na stoku můžeme na požádání osadit klobouk. V průlezných profilech lze přípojky otevřít ručně, a to včetně zednického zapravení.
 • Po skončení prací v potrubí provedeme kamerovou prohlídku a její záznam uložíme.

Certifikáty jakosti EN ISO 9001:2008 a EN ISO 14001:2004

Certifikát č. 204/C5a/2013/090-030016 na výrobek Sanační vložka pro kanalizační potrubní systémy a pro přivaděče průmyslových a surových vod - systém UV LINER ze dne 22. 8. 2013 (Technický a zkušební ústav stavební Praha)

Certifikát ITC č.j. 313500374/03 Odolnost účinku chemikálií při konstantní deformaci

Proč zvolit bezvýkopovou metodu?

Finanční úspora
Finanční úspora

Ekonomicky efektivnější řešení než klasické výkopové práce.

Časová úspora
Časová úspora

Bez výkopů ušetříte až 80% času oproti klasickým výkopovým pracím.

Stavební povolení netřeba
Stavební povolení netřeba

Realizace je tak šetrná k okolí, že na ni nemusíte mít stavební povolení, ani ohlašovat stavbu.

Bez narušení pozemních komunikací
Bez narušení pozemních komunikací

Povrchy pozemních komunikací zůstávají skoro netknuté.

Minimální omezení dopravy
Minimální omezení dopravy

Při realizaci oprav dochází jen k záboru nejnutnějšího prostoru pro práci.

Vysoká jakost a životnost až 80 let
Vysoká jakost a životnost až 80 let

Potrubí nepraská, odolá abrazi i chemikáliím a má samonosnou konstrukci.

Bez poškození konstrukcí a potrubí
Bez poškození konstrukcí a potrubí

Nemusíte se obávat o sousední konstrukce nebo podzemní potrubí.

Téměř bez prachu a hluku
Téměř bez prachu a hluku

Práce jsou bezprašné a vzniká při nich minimum hluku.

Máte dotaz?

Kontakt

+420 585 313 549 (7:00 - 15:00)
bmh@bmh.cz
Sponzorujeme
B M H spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ: 42869668
DIČ: CZ42869668