Inženýrská činnost


 

Společnost BMH spol. s r.o. zajišťuje inženýrskou činnost nutnou pro realizaci díla. Při provádění bezvýkopových sanací, odstraňování následků havárií a průzkumu trubních sítí není zpravidla nutné vyřizovat stavební povolení. Po dohodě s objednatelem zajistíme rozhodnutí, vyjádření a souhlasy úřadů a organizací (přechodné dopravní značení, zábory, povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, vytyčení podzemních inženýrských sítí apod.) nutné k realizaci díla.

BMH spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ:42869668

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897

E-mail: bmh@nullbmh.cz
Web:  www.bmh.cz
Telefon: (+420) 585 313 549,
(+420) 585 314 997
Fax:
(+420) 585 150 649