Šití rukávců


 

Šití textilních rukávců doplňuje komplexní výrobní program společnosti v oblasti bez výkopových sanací kanalizačních potrubí vložkováním.

Jsme jediná firma v České republice provádějící bez výkopové sanace, která má vlastní zařízení na šití rukávců (šicí linka, svařovací stolice) a provádění tahových zkoušek (trhací stolice).

Na základě stavebně technického stavu kanalizačního potrubí zjištěného kamerovým průzkumem, přeměření rozměrů potrubí (profil příp. vnitřní obvod, délka) a místních podmínek (hloubka a místo uložení potrubí, hladina podzemní vody) ušijeme rukávec z netkané textilie o tloušťce stanovené výpočtem a max. profilu DN 1800 mm.

Rukávec je složen z jedné nebo několika vrstev netkané textilie v závislosti na požadované výsledné tloušťce. Vnější vrstva ušitého rukávce je opatřena nepropustnou folií PVC, která zajišťuje při sycení, přepravě a instalaci na stavbě vzduchotěsnost a následně v opraveném potrubí tvoří hladký vnitřní povrch potrubí.

BMH spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ:42869668

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897

E-mail: bmh@nullbmh.cz
Web:  www.bmh.cz
Telefon: (+420) 585 313 549, (+420) 585 314 997
Fax:
(+420) 585 150 649