Sanace vodovodních potrubí bez výkopovou
metodou UV Liner rukávcem SAERTEX nebo MultiCom H2O


Jedná se o systém, který je složen z rukávu ze skelných vláken syceného speciálním složením pryskyřice. K vytvrzení se používá sestava lamp vyzařující UV záření. Užívá se zejména k renovaci celých úseků vodovodního tlakového potrubí od montážního otvoru k montážnímu otvoru. Zlepšuje hydraulické poměry díky minimálnímu zmenšení profilu při vylepšení hydraulického koeficientu. Konce rukávů se po instalaci zajišťují mechanickými manžetami.

Metoda je vhodná pro profily DN 200-1200 mm.

  Vodovod Olomouc - oprava páteřního řadu DN 700 vodovodní vložkou SAERTEX H2O.

 

Průběh renovace - Vložka SAERTEX 

 

 

bv-colorado-usa-3 technik v rukávci

 

 

Cementace - bezvýkopová metoda ochrany
vnitřního povrchu potrubí


 

Nejrozšířenější metoda dodatečné ochrany vnitřní stěny vodovodního potrubí. Tato bezvýkopová nedestruktivní metoda opravy a ochrany vnitřních stěn potrubí je vhodná zejména pro ocelová, litinová, azbestocementová potrubí apod. Cementace se nejčastěji používá pro trubní vedení na pitnou vodu, užitkovou vodu, kanalizaci.

Směs se aplikuje na vnitřní očištěný povrch pomocí vlečného stroje - speciálního zařízení s rotační hlavou, které umožňuje použít tuto metodu v potrubích o jmenovité světlosti od DN 80 do DN 2 200 mm.BMH spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ:42869668

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897

E-mail: bmh@nullbmh.cz
Web:  www.bmh.cz
Telefon: (+420) 585 313 549, (+420) 585 314 997
Fax:
(+420) 585 150 649