Zednická meto opravy revizní šachty

  1. Technický popis objektu.

Oprava betonových kanalizačních šachet ze skruží DN 1000 s přechodovým konusem a rámem s poklopem.

 

  1. Stanovení rozsahu prací.

Oprava zahrnuje očištění stěn a dna šachty tryskou, sanaci narušených míst betonu, provedení celoplošné stěrky, oprava zaústění přípojek, osazení nových ocelových stupadel s PE povlakem, v případě požadavku objednatele výměna rámu s poklopem.

 

  1. Postup prací.

 

a) přípravné práce:

odstranění nesoudržné části betonu

otryskání stěn tlakovou vodou

odstranění stávajících stupadel

b) realizace sanace:

navlhčení stěn RŠ

zatmelení spar a trhlin sanační maltou Lampocem

navrtání děr pro osazení stupadel

penetrační nátěr stěn maltou Ergelit Kombina KS1

celoplošná stěrka stěn maltou Ergelit Kombina KS1

zabudování ocelových stupadel s PE povlakem

c) kontrolní činnost:

kontrola stavu sanační stěrky – vizuální prohlídka

kontrola pevnosti zabudování stupadel