Monitoring potrubí


 

Společnost BMH spol. s r.o. vlastní vozidla s kamerami Rausch, Ibak - Panoramo, ITV, Ibak – Orion a Ridgid. Kamery se používají pro průzkum a zdokumentování stavebně technického stavu stávajících trubních systémů i pro kontrolu kvality provedených sanačních prací. Před monitorováním je nutné potrubí zbavit nánosů, příp. pevných překážek zasahujících do profilu. Kameru ovládá operátor z vozidla. Prohlídka se zaznamenává na nosič CD nebo DVD s popisem zjištěné závady, staničením a následným vytištěním protokolu z prohlídky s barevným vyhodnocením dle normy ČSN EN 13508-2. Technologie ITV a Rausch je založena na systému TV kamery s otočnou hlavou pro použití v profilech DN 100 - 1600 mm. Systém skenování potrubí pomocí kamery PANORAMO umožňuje vysokou rychlost monitoringu (1km za směnu), což snižuje dobu odstávky potrubí. Vyhodnocení je provedeno formou protokolů a záznamů uložených na DVD včetně měření spádů potrubí. 3D skener umožňuje prostorovou vizualizaci a snadné dopočítání faktického DN měřeného potrubí. Výstupem je panoramatický statický snímek, kterým se lze pomocí myši na PC virtuálně procházet. Nástrčná kamera IBAK Orion s otočnou hlavou je vhodná zejména pro monitoring domovních přípojek DN 80 - 200 mm. Kamera se posunuje pomocí tlačné struny do vzdálenosti až 50 m i přes lomy a kolena v závislosti na profilu a poloměru zakřivení potrubí. Inspekční mikrosystém Ridgid je určen pro monitorování potrubí malých profilů od DN 30 mm do vzdálenosti max. 5 m bez možnosti pořízení záznamu. Po prostudování a vyhodnocení kamerového záznamu zpracuje společnost BMH spol. s r.o. na žádost zákazníka soupis závad s nabídkou na jejich opravu za použití bezvýkopových technologií, případně doporučí jiný vhodný způsob opravy potrubí.

BMH spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ:42869668

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897

E-mail: bmh@nullbmh.cz
Web:  www.bmh.cz
Telefon: (+420) 585 313 549, (+420) 585 314 997
Fax:
(+420) 585 150 649