Lokální bezvýkopová oprava - vodotěsné zapravení přípojek


 

Bezvýkopová oprava kloboukem slouží k opravě netěsností v místě napojení přípojky na hlavní řad (nedosazená přípojka, neodborné napojení výsekem apod.).

Kloboukovací jednotku lze použít pro přípojky DN 100 mm až DN 200 mm zaústěné pod úhlem 45° až 90° k ose potrubí do hlavního řadu profilu DN 250 mm až DN 600 mm.

 

 

Lokální bezvýkopová oprava krátkým sanačním rukávem
nebo technologií  Quick Lock


 

Bezvýkopová oprava krátkým sanačním rukávem slouží k lokálním opravám netěsných spojů, trhlin, míst s vypadenými střepy, netěsných napojení přípojek.

Krátké sanační rukávy se používají v kruhových profilech DN 100 mm až DN 800 mm v délkách 500 mm. Rukávy lze osazovat v přímém úseku potrubí v libovolném počtu za sebou.

 

BMH spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ:42869668

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897

E-mail: bmh@nullbmh.cz
Web:  www.bmh.cz
Telefon: (+420) 585 313 549, (+420) 585 314 997
Fax:
(+420) 585 150 649