Bezvýkopová metoda UV liner


 

Metoda UV liner patří mezi bezvýkopové rukávcové metody. Bezešvá vložka ze skelných vláken se strukturou mřížky je dle vypočítané tloušťky vyrobena na dané rozměry potrubí (obvod, DN, délka) ve tvaru rukávce (hadice).

Tloušťka stěny vložky je stanovena na základě statického výpočtu s ohledem na profil, stupeň poškození, výšku hladiny spodní vody a hloubku uložení potrubí.

Vložka je současně s výrobou rukávce nasycena vhodně formulovanou polyesterovou nebo vinylesterovou pryskyřicí s minimálním obsahem styrénu.  Vložka zatažená do kanalizace se vytvrdí působením UV záření. V kanalizaci tak vznikne tak nové plastové potrubí.

Hodnoty důležitých veličin z průběhu tlakování a vytvrzování, tj. průběh teplot, tlaku a rychlosti posunu UV lamp, jsou průběžně ukládány do počítače a po ukončení procesu vytvrzování jsou vytištěny ve formě protokolů.

Zaslepené domovní přípojky se po sanaci otevřou bezvýkopově kanalizačním robotem (odfrézováním), v případě požadavku se do místa napojení přípojky na stoku osadí klobouk, nebo se otevřou ručně v průlezných profilech vč. zednického zapravení. Kamerou se provede kontrolní prohlídka včetně záznamu na CD nebo DVD.

Ve staré a poškozené kanalizaci vznikne nové potrubí z tvrzeného plastu.


BMH spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ:42869668

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897

E-mail: bmh@nullbmh.cz
Web:  www.bmh.cz
Telefon: (+420) 585 313 549, (+420) 585 314 997
Fax:
(+420) 585 150 649