zpět na blog

Trápí vás závada na potrubí a chcete zjistit příčinu? ✔ Spolehněte se na monitoring kanalizace. Zjistěte, jaké má výhody a jak probíhá.

# Monitoring kanalizace – výhody, postupy a kamery v akci

Jak co nejefektivněji kontrolovat dlouhá potrubí? Jak rychle objevit závady na kanalizaci a najít řešení na opravu závady? Spolehněte se na monitoring kanalizace, díky kterému problém snadno identifikujete. Kdy monitoring využít a jak probíhá?

Monitoring kanalizace slouží ke zjištění aktuálního technického stavu a těsnosti potrubí. Hodí se pro revize hotových děl, pro kolaudační řízení i pro vyhledávání problémů.

Pomocí monitoringu kanalizace je možné předcházet nepříjemným následkům spojeným s poškozením kanalizačního potrubí mezi které patří například ucpání potrubí nebo zhroucení kanalizace.

O nejčastějších závadách na kanalizaci a možnostech řešení si přečtete tady(opens new window)

Pravidelný monitoring kanalizace a včasný zásah vám ušetří mnohonásobně dražší opravy i poškození majetku při havárii potrubí.

# Průběh monitoringu kanalizace. Od čištění po vyhodnocení

Při monitoringu kanalizace nestačí jen spustit robota s kamerou do potrubí. Před i po monitoringu jsou nezbytné další operace nutné k získání odpovídajících výsledků. Jak při monitoringu kanalizace postupujeme my?

# 1. Vyčištění potrubí od nánosů a sedimentů

Před každým monitoringem musí být kanalizace natolik čistá, aby splašky nezakrývaly nedostatky, závady a byl zajištěn bezproblémový průchod kamery. Proto je před každým monitoringem kanalizace nutné provést vysokotlaké čištění potrubí(opens new window) .

# 2. Kamerový monitoring potrubí

Podle DN profilu potrubí vybereme typ kamery nebo robota. Pro větší profily používáme technologii samochodného kamerového systému, kdy je kamera nebo robot je řízený obsluhou z vozidla s vestavbou ovládacích prvků.

Tam, kde roboty z důvodů rozměrů nelze založit do potrubí (malé revizní šachty, oblouky s vysokými kynetami v revizních šachtách), nastupuje technologie přenosného barevného monitorovacího zařízení, které se do potrubí nastrkává ručně pomocí tlačného kabelu kamera.

# 3. Vyhodnocení výsledků monitoringu a diagnostika kanalizace

Kamerovým monitoringem zjistíme stav potrubí, lokalizujeme závady a poruchy, zjistíme průměr potrubí, umístění přípojek a další technické detaily uvnitř potrubí.

# 4. Vizualizace získaných dat

Všechna data získaná z monitoringu kanalizace utřídíme a předáme v přehledné formě na CD nebo DVD. Vytiskneme podrobný protokol prohlídky, kde staničení v metrech (od startovací šachty) udává vzdálenosti přípojek, nebo zjištěných závad. Tyto defekty jsou vyfoceny a jsou součástí protokolů s barevnými snímky, grafem podélného sklonu potrubí a zjištění a měření ovality a deformace.

Zajímavost: Barevné vyhodnocení v protokolu prohlídky potrubí odpovídá normě ČSN EN 135008-2.

# 5. Návrh řešení pro odstranění závad v kanalizaci

Pokud najdeme nedostatky a závady, navrhneme vhodné řešení opravy. V drtivé většině případů doporučujeme efektivní bezvýkopové technologie(opens new window) .

# 6. Odstranění lokálních závad nebo celková sanace

Jako specialisté na bezvýkopové sanační práce v potrubích provedeme kompletní renovaci.

# Monitorování kanalizace v profilech od DN 30 až do DN 1 600 mm

Dostanou se kamery při monitorování kanalizace skutečně všude? V případě naší technologické výbavy ano. Jsme vyzbrojeni kamerami typu IBOS – CamBoss a IBAK (Orion, Rigid) a Itv. Co všechno kamery umí?

# Inspekční mikrosystém Rigid pro potrubí užších profilů

Tento mikrosystém monitoruje kanalizaci užších profilů od DN 30 mm, do maximální vzdálenosti 5 m. Nastrkává se ručně pomocí tlačného kabelu. Z této prohlídky není možné pořídit záznam. Hodí se tedy spíše pro kontrolu běžného domácího odpadního potrubí.

# Nástrčná kamera IBAK Orion pro monitoring přípojek

Kamera IBAK Orion je vybavená otočnou hlavu a používáme ji převážně pro monitoring domovních přípojek s profilem DN 80 až 200 mm. Kameru obsluha posunuje tlačnou strunou až do vzdálenosti 40 metrů. Dokonce i přes lomy a kolena v kanalizaci.

# Kamery CamBoss, IBAK a ltv

Tyto kamery s otočnou hlavou používáme při monitoringu kanalizace v profilech od DN 100 až DN 1 600. Kamery jsou součástí kanalizačních robotů, které ovládá obsluha z monitorovacího vozu. Kamery se tak dostanou prakticky všude.

# Potřebujete monitoring kanalizace? Nebo také čištění a bezvýkopovu sanaci?

Obraťte se na profesionály, kteří se v oboru pohybují přes 30 let(opens new window)

Máte dotaz?

Kontakt

+420 585 313 549 (7:00 - 15:00)
bmh@bmh.cz
Sponzorujeme
B M H spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ: 42869668
DIČ: CZ42869668