ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

 

ZÁSADY PRO NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

B M H spol. s r.o. se sídlem Ondřejova 592/11A, Olomouc, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou C 1897 (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uživatele webových stránek www.bmh.cz informuje o nakládání s osobními údaji a zásadách, které vedou k ochraně soukromí.

V případě dotazů souvisejících se zpracováním osobních údajů, dotazů k některé z částí tohoto textu nebo případných nesrovnalostí při zpracování Vašich osobních údajů, nás kontaktujte na adrese bmh@nullbmh.cz

Jaké osobní údaje v rámci naší činnosti zpracováváme?

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek či emailů na nich uvedených, můžete být požádání o doplnění některých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Jedná se zejména o Vaše jména a příjmení, firmu, kontaktní adresu či adresu sídla společnosti, IČ a DIČ, telefonní kontakt, e-mailovou adresu. Naše webové stránky nepoužívají cookies ani jiný „sledovací“ ná- stroj. Veškeré osobní údaje, které se k nám dostanou, budou ty, které nám sdělíte. Naše weby nejsou určeny osobám mladším 18 let, tudíž jejich osobní údaje nezpracováváme.

Proč budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Kontakty a údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat zpět, abychom Vám mohli poskytovat informace, které od nás požadujete anebo, abychom mohli plnit předmět smlouvy či objednávky, tzn. poskytování vzdělávacích a poradenských služeb. Vaší emailovou adresu, jméno a příjmení můžeme rovněž využít k rozeslání obchodních sdělení, kterými Vás informujeme o našich nabídkách a službách, které poskytujeme a které by Vás mohly zajímat.

Jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat?

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může vést k neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi položené dotazy. Zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (přímý marketing) můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše další obchodní vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s požadavkem na bmh@nullbmh.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Vaše osobní údaje můžeme v rámci plnění předmětu smlouvy či objednávky předat našim subdodavatelům (stavební společnosti atd.). Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění zákonných archivačních povinností (např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty).

Jaká máte práva ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů?

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte tato práva: a) právo na přístup k osobním údajům; b) právo na opravu; c) právo na výmaz; d) právo na omezení zpracování údajů; e) právo vznést námitku proti zpracování; a f) podat stížnost na zpracování osobních údajů. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese bmh@nullbmh.cz

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 1. 3. 2018

JUDr. Adam Daněk, jednatel společnosti

 

 

BMH spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ:42869668

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897

E-mail: bmh@nullbmh.cz
Web:  www.bmh.cz
Telefon: (+420) 585 313 549, 
(+420) 585 314 997
Fax:
(+420) 585 150 649