Zednická meto opravy revizní šachty

  1. Technický popis objektu.
Oprava betonových kanalizačních šachet ze skruží DN 1000 s přechodovým konusem a rámem s poklopem.  
  1. Stanovení rozsahu prací.
Oprava zahrnuje očištění stěn a dna šachty tryskou, sanaci narušených míst betonu, provedení celoplošné stěrky, oprava zaústění přípojek, osazení nových ocelových stupadel s PE povlakem, v případě požadavku objednatele výměna rámu s poklopem.  
  1. Postup prací.
  a) přípravné práce: odstranění nesoudržné části betonu otryskání stěn tlakovou vodou odstranění stávajících stupadel b) realizace sanace: navlhčení stěn RŠ zatmelení spar a trhlin sanační maltou Lampocem navrtání děr pro osazení stupadel penetrační nátěr stěn maltou Ergelit Kombina KS1 celoplošná stěrka stěn maltou Ergelit Kombina KS1 zabudování ocelových stupadel s PE povlakem c) kontrolní činnost: kontrola stavu sanační stěrky – vizuální prohlídka kontrola pevnosti zabudování stupadel