Rekonstrukce revizních šachet  metodou Vertiliner


 

Technický popis objektu.

Oprava betonových kanalizačních šachet ze skruží DN 1000 s přechodovým konusem a rámem s poklopem.

 

  1. Stanovení rozsahu prací.

Oprava zahrnuje očištění stěn a dna šachty tryskou, sanaci narušených míst betonu, provedení celoplošné stěrky, oprava zaústění přípojek, osazení nových ocelových stupadel s PE povlakem, v případě požadavku objednatele výměna rámu s poklopem.

 

  1. Postup prací.

 

a) přípravné práce:

odstranění nesoudržné části betonu

otryskání stěn tlakovou vodou

odstranění stávajících stupadel

b) realizace sanace:

navlhčení stěn RŠ

zatmelení spar a trhlin sanační maltou Lampocem

navrtání děr pro osazení stupadel

penetrační nátěr stěn maltou Ergelit Kombina KS1

celoplošná stěrka stěn maltou Ergelit Kombina KS1

zabudování ocelových stupadel s PE povlakem

c) kontrolní činnost:

kontrola stavu sanační stěrky – vizuální prohlídka

kontrola pevnosti zabudování stupadel

 

 

 

 

BMH spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ:42869668

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897

E-mail: bmh@bmh.cz
Web:  www.bmh.cz
Telefon: (+420) 585 313 549, (+420) 585 314 997
Fax:
(+420) 585 150 649