Čištění potrubí


 

Před prováděním bezvýkopových sanací potrubí a lokálních bezvýkopových oprav, při monitoringu i pravidelné údržbě trubních systémů je prvořadou nutností vyčištění potrubí od nánosů a sedimentů.

Společnost BMH spol. s r.o. vlastní na čištění kanalizačních řadů a přípojek čistící vůz TATRA 815 s nástavbou Fabok a čistící vůz Mercedes-Benz s vestavbou IBOS Hydromax.V případě nedostatku vlastních kapacit využíváme služeb společnosti Sezako Prostějov.BMH spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A
779 00 Olomouc
IČ:42869668

Zapsána u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897

E-mail: bmh@nullbmh.cz
Web:  www.bmh.cz
Telefon: (+420) 585 313 549, (+420) 585 314 997
Fax:
(+420) 585 150 649