Představení firmy

BMH spol. s r.o. – specialista na bezvýkopové technologie

Zajímá Vás některý z následujících odborných termínů ?

  • Bezvýkopová technologie
  • Vložkování potrubí
  • Sanace, obnova, oprava, rekonstrukce kanalizace
  • Sanace průmyslového vodovodu
  • Monitoring potrubí
  • Čištění kanalizace
  • Lokální bezvýkopové opravy
  • Průzkum kanalizační sítě

Potom jste na správné adrese ! Společnost BMH spol. s r.o. je tu pro Vás !

Stavební společnost BMH spol. s r.o. Olomouc byla založena v r. 1991, zpočátku byla zaměřena na budování nových kanalizací a vodovodů a jejich opravu. Od r. 1996 se firma specializuje výhradně na bezvýkopové opravy a rekonstrukce trubních sítí, zejména kanalizací.

Firma vlastní technologické vybavení na bezvýkopové sanace potrubí vložkováním dvěma způsoby – inverzní metodou a metodou UV liner :

  • první metoda, kterou společnost vyvinula pod ochrannou známkou INSAK® , spočívá v inverzním zatažení rukávce z netkané textilie nasyceného vhodnou pryskyřicí do stávajícího vyčištěného a zmonitorovaného potrubí a jeho následné vytvrzení teplou vodou.
  • podstatou druhé metody je vtažení rukávce z tkané textilie ze skelných vláken nasyceného vhodnou pryskyřicí do připraveného potrubí a jeho následné vytvrzení UV zářením.

Odstranění překážek v potrubí před sanací a otevření přípojek po sanaci se provádí kanalizačním robotem nebo v průlezných profilech ručně. Po vyvložkování je potrubí zkontrolováno kamerou s pořízením záznamu.

Společnost provádí i bezvýkopové opravy lokálních poruch v potrubí krátkými sanačními rukávy a sanačními klobouky.